Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Thực hiện giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ trên phạm vi cả nước
3561 lượt
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Thực hiện giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ trên phạm vi cả nước

Ngày 09/10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 8207/VPCP-KGVX về việc thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý BHXH Việt Nam thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi cả nước.

Giam dinh BHYT 121015.jpg

Nhóm cán bộ giám định, thực hiện công tác giám định tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế.


Phó Thủ tướng giao BHXH Việt Nam ban hành quy trình giám định tập trung theo tỷ lệ theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện thống nhất trong hệ thống BHXH nhằm bảo đảm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn theo thẩm quyền những nội dung liên quan đến việc thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ (nếu cần thiết), bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                  Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn