Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn khen thưởng thành tích công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/ 2015
4269 lượt
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn khen thưởng thành tích công tác thu BHXH, BHYT, BHTN  tháng 10/ 2015

 

Nhằm động viên, khích lệ cán bộ viên chức trong toàn Ngành nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm (từ 01/10 đến hết 31/12/2015) với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, trong đó tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Ngay sau khi phát động, phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ viên chức, LĐHĐ nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Nhiều đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung thi đua, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhờ đó số thu BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị đều có nhiều chuyển biến và tăng cao so với tháng trước, góp phần đẩy mạnh công tác thu của toàn tỉnh. Tính đến 31/10/2015 tổng thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 891.227 triệu đồng (đạt 81,4% kế hoạch) tăng 66.999 triệu đồng (6,1 %) so với tháng 9/2015.

Để khích lệ các đơn vị đã có thành tích trong thực hiện nội dung thi đua này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội tỉnh đã họp sơ kết lần thứ nhất và lựa chọn 03 đơn vị có số thu cao và có tỷ lệ nợ thấp để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Theo đó, đơn vị dẫn đầu là Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Sơn với số thu đạt 89,46%, tỷ lệ nợ 1,01% so với kế hoạch. Đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Bảo hiểm xã hội các huyện Cao Lộc và Chi Lăng.

Phong trào thi đua vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi trong toàn Ngành và thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, LĐHĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                                        Hoàng Chuyên - BHXH tỉnh Lạng Sơn