BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016
3058 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016

 

          Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016. Hội nghị đã kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 và nghe báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ năm 2015; báo cáo công khai tài chính năm 2015; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.


Năm 2015, Chính quyền và Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị năm 2015: Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 1.088.520 triệu đồng, đạt 101,9% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,3% và vượt 3% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 1.243.146 triệu đồng, công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho người hưởng, không xảy ra mất mát hoặc xâm tiêu tiền chi trả; 100% đơn vị đạt Tập thể lao động tiên tiến, trong đó 40% đơn vị đạt Tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn BHXH tỉnh Lạng Sơn được Công đoàn viên chức tỉnh tặng 01 giấy khen chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà cho tập thể Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh và 01 giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015. Nhân dịp này, Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký giao ước thi đua năm 2016.


Đại diện Chính quyền và Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2016

 

 

Đồng chí Lê Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn viên chức tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Năm 2016 với nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, nhất trí một lòng và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn ngành sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.


Phạm Hoa