Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức HN triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2016
3206 lượt

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai

công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2016

 

Ngày 16/3/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống đại lý thu Bưu điện và xã, phường năm 2015 và tập huấn công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cán bộ thu BHXH các huyện, thành phố cùng với trên 100 nhân viên đại lý thu Bưu điện và xã, phường, thị trấn.

 Đ/c Vi Thị Oanh, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tính đến 31/12/2015, toàn tỉnh có 649.364 người tham gia BHYT, chiếm 86% dân số, trong đó có 30.841 người tham gia BHYT hộ gia đình, 1.766 người tham gia BHXH tự nguyện. Để đạt được kết quả đó, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã  triển khai áp dụng nhiều biện pháp như: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, nhất là những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Đặc biệt chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp, hỏi đáp, đối thoại tại các xã, thôn, bản; tổ chức mạng lưới đại lý thu qua hệ thống bưu điện, mở rộng mạng lưới thu tại các xã, phường, thị trấn với tổng số là 283 đại lý thu BHXH, BHYT, trong đó có 62 điểm thu tại UBND xã, phường, thị trấn và 221 điểm thu của Bưu điện; phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia BHXH, BHYT.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. 


Cũng tại hội nghị, Báo cáo viên của BHXH tỉnh đã phổ biến một số nội dung của Luật BHXH sửa đổi năm 2014; Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện; một số nội dung về chính sách BHYT có hiệu lực từ năm 2016và quy trình quản lý thu của đại lý theo Quyết định 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam... đồng thời giải đáp những vấn đề vướng mắc được đặt ra trong phần thảo luận, qua đó góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng giải quyết tình huống cho các nhân viên đại lý thu, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại cơ sở.


Nhân dịp này Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tặng Giấy khen cho 15 nhân viên đại lý có nhiều thành tích trong công tác thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2015.
Đ/c Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho các nhân viên đại lý thu

 

                            Hoàng Chuyên – BHXH tỉnh Lạng Sơn