BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
7128 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

 

Ngày 31/5/2016, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


(Ảnh tại điểm cầu Lạng Sơn)


Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 29/5/2016 toàn quốc đã thu thập và nhập dữ liệu trên 87,5 triệu người, đạt 95,8% dân số cả nước; đồng bộ 81,4 % dữ liệu cấp thẻ BHYT toàn quốc. 61/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc in mẫu DK01-DC. Cả nước bàn giao19,96 triệu/ 20,8 triệu Mẫu DK01-DC  cho UBND xã để xác minh, đạt 95,9%; thu về hơn 8,8 triệu mẫu DK01-DC (đạt tỷ lệ hơn 45,7% so với số DK01-DC bàn giao cho UBND xã). Cùng với việc đánh giá kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một sốđịa phương thựchiện tỷ lệ thấp, chưa đạt tiến độ đề ra… đồng thời phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.


Đối với tỉnh Lạng Sơn, thực hiện các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đìnhtham gia BHYT, cơ quan BHXH đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành lập Ban Chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT các cấp, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các quy định của BHXH Việt Nam về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT đến cán bộ triển khai thực hiện; tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giao cho cán bộ chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượngcông việc; phối hợp với Bưu điện tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả đạt được, lựa chọn các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để khen thưởng theo quý…Kết quả đạt được: Tính đến ngày 29/5/2016, toàn tỉnh thu thập nhập thông tin thành viên hộ gia đình đạt 746.151 người, đạt 98,2% dân số; đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT đạt 84,8%. Đã bàn giao 170.730 mẫu DK01-DC cho UBND xã xác minh; thu về sau xác minh 140.480 mẫu, đạt 82,3%.


Đê hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, thời gian tới BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp tốt với cơ quan Bưu điện và UBND cấp xã, phường để tổ chức rà soát, thu thập mẫu DK01-DC đảm bảo đầy đủ, chính xác, triệt để tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh./.


                                                          Hoàng Chuyên BHXH tỉnh Lạng Sơn