BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
3502 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tham dự Hội nghị trực tuyến

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

Ngày 08/7/2016, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 với 64 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2016các lĩnh vực công tác của ngành tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết tháng 6/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.338.189 người, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015; số người tham gia BHYT  là 72.810.574 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 78,7% dân số và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015; toàn Ngành thu đạt 115.895,7 tỷ đồng, đạt 49,3% so với kế hoạch thủ tướng Chính phủ giao, tăng 18.046,7 tỷ đồng (18,4%) so với cùng kỳ năm 2015; giải quyết chế độ BHXH cho 3,96 triệu lượt người,tăng 195 nghìn lượt người so với cùng kỳ năm 2015; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 67,8 triệu lượt người, tăng 7,2 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2015. Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị còn tập trung thảo luận những vướng mắc, tồn tại trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, công tác triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT, bàn giao sổ BHXH cho người lao động…phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2016.
                                                         (Ảnh tại điểm cầu Lạng Sơn)


Hưởng ứng phong trào thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016”;bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2016, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực công tác của ngành. Kết quả, đến 30/6, các mặt công tác đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Tổng số lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 671.439 người, đạt 99,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 38.105 người so với cùng kỳ năm 2015), trong đó số người tham gia BHYT 669.749 người, đạt 99,9% kế hoạch,  hoàn thành vượt tỷ lệ bao phủ BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016;tổng thu BHXH, BHYT là 582.484triệu đồng, đạt 52,2%kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 29.487triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015; nợ BHXH, BHYT là 37.158 triệu đồng, trong đó nợ của các đơn vị là 30.204 triệu đồng, chiếm 2,7 % kế hoạch; chi trả đầy đủ, kịp thời  các chế độ BHXH, BHYT tạothuận lợi cho người hưởng với tổng số tiền 696.581 triệu đồng, tăng 51.821 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015; giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho 2.756 lượt người, tăng 142 lượt người so với cùng kỳ năm 2015.Việc rà soát, thu thập mẫu DK01-DC được triển khai thực hiện quyết liệt, đến ngày 30/6/2016 bàn giao170.762mẫu DK01-DC cho UBND xã xác minh, thu về 170.105 mẫu, đạt 99,7%;công tác giao dịch điện tử đạt tỷ lệ 85%; triển khai, cài đặt Hệ thống thông tin giám định BHYT đến 100% các cơ sở KCB trên địa bàn…


Trong 6 tháng cuối năm 2016, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm của Ngành: Hoàn thành việc rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; vận hành hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn; tăng cường công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Ngành và tăng tỷ lệ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN góp phần thực hiện thành công kế hoạch cải cách hành chính của Ngành./.                  Hoàng Chuyên