Đánh giá công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh
2540 lượt

Đánh giá công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh đã tổ chức đánh giá công tác phối hợp giữ hai ngành trong thời gian qua. Tại buổi làm việc hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý đối tượng và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng; công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình; công tác nhận và chuyển phát hồ sơ qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua hai ngành đã phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được thực hiện đúng địa điểm và đúng lịch đã đăng ký với cơ quan BHXH, các điểm chi trả có đầy đủ điều kiện vật chất phục vụ đối tượng hưởng; đa số Bưu điện các huyện được giao kế hoạch phát triển thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đồng thời có kế hoạch khảo sát tình hình dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia;  tổng số đơn vị đã sử dụng giao nhận hồ sơ qua Bưu điện là 1.185/2.139 đơn vị, công tác nhận và chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện đã từng bước đi vào ổn định, phục vụ tốt cho các cá nhân, tổ chức tham gia BHXH, BHYT.


Bên cạnh những mặt làm tốt, hai bên cũng cùng nhau nhìn nhận một số mặt hạn chế cần khắc phục để làm tốt hơn trong thời gian tới như: công tác quản lý đối tượng của Bưu điện chưa thực sự sát sao dẫn đến báo giảm chậm, không kịp thời khi đối tượng chết, hết tuổi hưởng chế độ BHXH; một số điểm chi trả không đúng quy định; sự hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT của một số nhân viên Bưu điện còn hạn chế; một số Bưu điện huyện nộp tiền vào tài khản chuyên thu của cơ quan BHXH muộn so với thời gian quy định…. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vi Thị Oanh – Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới BHXH và Bưu điện phải tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra tại cấp cơ sở, đồng thời hai bên phải thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh”./.Phạm Hoa