Đề xuất tăng giá DVYT đối với người không có thẻ BHYT
2115 lượt

Đề xuất tăng giá DVYT đối với người không có thẻ BHYT


Theo dự thảo Thông tư của Bộ Y tế điều chỉnh giá dịch vụ y tế (DVYT) đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giá DVYT đối với người bệnh không có thẻ BHYT sẽ được điều chỉnh tăng từ 1/1/2017. Dự kiến đầu năm 2017, hơn 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ tăng trung bình khoảng 30% so với mức giá hiện tại và được áp dụng cho bệnh nhân chưa có BHYT.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo dự thảo, việc tăng giá DVYT sẽ được thực hiện theo hai lộ trình: Từ ngày 1/1/2017, sẽ tăng giá 30%, bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù; sau đó, từ ngày 1/7/2017 giá sẽ tăng 50%, bao gồm các chi phí trước đó cộng thêm chi phí tiền lương.

Cũng theo dự thảo, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp số thu tiền lương theo mức đã kết cấu trong giá DVYT không đủ chi tiền lương theo chế độ. Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập được để lại cho đơn vị sử dụng. Trường hợp không đủ để đảm bảo hoạt động thường xuyên sẽ tiếp tục được nhà nước đảm bảo kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Dự kiến một số dịch vụ sẽ tăng giá như: Nội soi ổ bụng tăng từ  575.000 đồng (hiện tại) lên 684.000 vào tháng 1/2017 và tháng 7/2017 là 793.000 đồng; đỡ đẻ thường, giá khung tăng lên 567.000 đồng từ  tháng 1/2017 và 675.000 đồng từ tháng 7/2017; cắt amidan gây mê tăng lên 855.000 đồng và 1.033.000 đồng…; Tiền khám bệnh trong tháng 3/2017 ở bệnh viện hạng đặc biệt là 20.000 đồng/lượt khám, bệnh viện hạng 1 là 20.000 đồng; bệnh viện hạng 2 là 15.000 đồng, bệnh viện hạng 3 là 10.000 đồng, bệnh viện hạng 4 là 7.000 đồng. Từ tháng 7/2017, tiền khám tại các hạng bệnh viện sẽ tăng lên lần lượt là 39.000 đồng; 39.000 đồng; 35.000 đồng, 31.000 đồng và 29.000 đồng…

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT chi trả đã bao quát khoảng 95% dịch vụ y tế hiện hành. Với gần 80% dân số có thẻ BHYT, người bệnh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách BHYT. Với nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT (khoảng 20% dân số), việc điều chỉnh viện phí thời gian tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ nếu đi khám chữa bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khuyến cáo, người chưa có thẻ BHYT nên cân nhắc tham gia BHYT để nhận được những hỗ trợ trong dịch vụ khám chữa bệnh, giảm gánh nặng viện phí.

Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá DVYT đối với người không có thẻ BHYT được thực hiện sau khi tăng giá DVYT đối với người bệnh có thẻ BHYT sẽ tạo sự bình đẳng trong việc khám chữa bệnh, thực hiện tính đúng, đồng thời, tạo động lực khuyến khích người dân tham gia BHYT. Việc điều chỉnh giá dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhằm cụ thể hóa chủ trương đưa chi phí trực tiếp và tiền lương vào viện phí, qua đó hướng tới mục tiêu thống nhất giá dịch vụ y tế theo hạng bệnh viện. Dự thảo điều chỉnh giá viện phí với người không có thẻ BHYT chỉ quy định mức giá tối đa. Bộ Y tế sẽ ban hành giá cụ thể đối với các bệnh viện thuộc trung ương quản lý, những bệnh viện thuộc địa phương quản lý, mức giá cụ thể sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Để hỗ trợ người dân tham gia BHYT, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương chuyển phần ngân sách đang cấp tiền lương cho các bệnh viện hiện nay để hỗ trợ 30% còn lại cho người cận nghèo tham gia BHYT, nâng mức hỗ trợ người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình để họ tham gia BHYT (hiện đang hỗ trợ tối thiểu 30%).
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo; chỉ đạo các bệnh viện sử dụng một phần chênh lệch thu chi để lập Quỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh nhằm giúp các trường hợp khó khăn trong chi trả viện phí./.

nguồn:http://baohiemxahoi.gov.vn