Lộc Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
2508 lượt

Lộc Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT


Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 88/QCPH-BHXH-HLHPN ngày 2/05/2016 giữa Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Bình và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Trong các ngày 13,17,18 và 27/10 năm 2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lộc Bình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị lồng ghép tập huấn Công tác Hội và Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho trên 130 Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội phụ nữ thuộc 11 xã và 02 thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình.Đồng chí Lê Hoài Nam - Giám đốc BHXH huyện tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Hoài Nam - Giám đốc BHXH huyện đã thông tin tới các đại biểu về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; phổ biến một số điểm mới của Luật BHXH năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT. Đồng thời, tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của các đối tượng khi tham gia... Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được trao đổi, giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT.


          Nhân dịp này, BHXH huyện đã dự sinh hoạt và tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến hơn 70 hội viên hội phụ nữ tại 04 Chi hội thuộc xã Xuân Tình, Xuân Lễ và thị trấn Na Dương.


          Tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở là hình thức tuyên truyền được BHXH huyện Lộc Bình thực hiện thường xuyên, với cách truyền thông gần gũi, mang tính chất trao đổi đã giúp cho các hội viên Hội phụ nữ nâng cao kiến thức về chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, tạo làn sóng tuyên truyền lan rộng, mỗi Hội viên là một tuyên truyền viên đưa chính sách BHXH, BHYT đến gia đình, làng xóm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

 

                                                             Lý Thị Liên - BHXH huyện Lộc Bình