BHXH tỉnh Lạng Sơn tập huấn “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”
1108 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn tập huấn “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”

 

Ngày 29/5 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành” cho hơn 80 cán bộ viên chức, lao động hợp đồng thuộc các phòng nghiệp vụ và BHXH 11 huyện, thành phố.


 

Tại Hội nghị, cán bộ tham dự được hướng dẫn tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng thư điện tử của ngành; giới thiệu các chức năng của phần mềm, quy trình xử lý của văn bản đi, văn bản đến và hướng dẫn thực hiện xử lý văn bản trên phần mềm…


Từ ngày 01/6/2017 BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện gửi, nhận, giải quyết văn bản hằng ngày trên phần mềm để tạo thói quen và kỹ năng xử lý công việc trên phần mềm cho cán bộ trước khi đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 01/7/2017 theo  kế hoạch của BHXH Việt Nam.


Việc đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giúp kết nối và liên thông văn bản điện tử từ Trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện, phục vụ cho công tác luân chuyển, xử lý văn bản chỉ đạo và điều hành của ngành trên môi trường mạng, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành BHXH./.


Phạm Hoa