Tổ chúc bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại UBND xã Hữu Vĩnh - Huyện Bắc Sơn
2543 lượt

 

Tổ chúc bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại UBND xã Hữu Vĩnh - Huyện Bắc Sơn


 

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định: Người lao động có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH kịp thời, đúng quy định. Đây là một trong những điểm mới của Luật BHXH, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn. Bên cạnh đó, người lao động tự quản lý sổ BHXH của mình sẽ nắm bắt được các thông tin, quá trình tham gia BHXH của bản thân, đồng thời chủ động thực hiện các quyền lợi khi tham gia BHXH.


Để rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016, trong 5 tháng qua BHXH huyện đã phối hợp kịp thời với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn người lao động thực hiện viêc rà soát, đối chiếu các thông tin về nhân thân và quá trình tham gia trong sổ BHXH với các hồ sơ gốc của người lao động quản lý. Đến nay cơ bản BHXH huyện phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động bàn giao Mẫu 03 cho người lao động thực hiện rà soát, đối chiếu các thông tin trên sổ BHXH được trên 63,50% (2000 sổ) trên tổng số sổ phải bản giao cho người lao động trên. Ngày 31/5/2017 BHXH huyện phối hợp với UBND xã Hữu Vĩnh tổ chức Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý, với tổng số 30 lao động công tác tại UBND xã Hữu Vĩnh đã được Bảo hiểm xã hội huyện bàn giao đầy đủ và trang trọng.

 

 

Buổi lễ bàn giao sổ thật sự ý nghĩa và người lao động phấn khởi khi được nhận cuốn sổ BHXH của mình, vì đây chính là cơ sở dữ liệu ghi nhận toàn bộ kết quả đóng BHXH của người lao động trong quá trình làm việc./.

Nguyễn Thị Liên, BHXH huyện Bắc Sơn