Áp dụng phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỉ lệ và khai thác hiệu quả các chức năng của phần mềm giám định BHYT tại Huyện Lộc Bình
5894 lượt

Áp dụng phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỉ lệ và khai thác hiệu quả các chức năng của phần mềm giám định BHYT tại Huyện Lộc Bình

 

Với khối lượng hồ sơ khám chữa bệnh BHYT ngày càng lớn, chi phí ngày càng cao việc đổi mới phương pháp giám định theo đúng quy trình giám định của BHXH Việt Nam ban hành và ứng dụng công nghệ nghệ thông tin vào công tác giám định là nhiệm vụ cần phải triển khai đồng bộ và cấp thiết.


Trong những ngày đầu tháng 6/2017 tại Trung tâm y tế huyện Lộc Bình nhóm giám định viên thuộc 03 huyện (gồm Lộc Bình, Đình Lập và thành phố) theo Quyết định của BHXH tỉnh đã tổ chức giám định chứng từ đề nghị thanh toán quý 2/2017 của cơ sở khám chữa bệnh theo phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ. Theo đó số hồ sơ chứng từ được lựa chọn giám định ngẫu nhiên tối thiểu 30% trên tổng số hồ sơ đề nghị thanh toán (khoảng trên 270 hồ sơ nội trú và trên 2.800 bảng kê thanh toán ngoại trú) và việc giám định được thực hiện theo nhóm giám định viên.


 Việc áp dụng phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ theo từng nhóm giám định sẽ thay đổi phương pháp giám định truyền thống trước đây; tạo cho các giám định viên của Bảo hiểm xã hội các huyện được cùng nhau trực tiếp trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giám định tại ngay cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phát huy được trí tuệ tập thể; giảm áp lực công việc và chất lượng công việc được nâng lên.


Đồng thời với việc giám định tập trung theo tỷ lệ nhóm giám định cũng cùng nhau trao đổi, khai thác tối đa hiệu quả của các chức năng trong phần mềm giám định và thanh toán BHYT, qua đó rất nhiều chức năng của phần mềm giám định đã hỗ trợ cho cán bộ giám định ừ chối các khoản thanh toán không đúng đúng quy định giảm rất nhiều thời gian so với việc phải đối chiếu thủ công như trước đây.

 

      Tin tưởng rằng với phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ và sự hoàn thiện của phần mềm giám định và thanh toán BHYT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Đồng thời, quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT sẽ được đảm bảo hơn khi không phải chi trả các chi phí không cần thiết khi đi khám chữa bệnh BHYT./.


Lý Thị Liên - BHXH huyện Lộc Bình