Tăng cường thực hiện liên thông dữ liệu KCB BHYT
450 lượt

Tăng cường thực hiện liên thông dữ liệu KCB BHYT


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 2954/BHXH-GĐB về việc liên thông dữ liệu KCB BHYT.


Ảnh minh họa, nguồn Internet.


Công văn nêu rõ, ngày 1/6/2017, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2155/BHXH-GĐB yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để tăng cường công tác giám định và thực hiện giám định điện tử. Đến nay, nhiều BHXH tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp, thực hiện tốt việc liên thông dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, tỷ lệ liên thông toàn quốc bình quân 6 tháng đạt 98,1%, nhiều tỉnh đạt trên 99%.


Tuy nhiên, tại một số tỉnh, chất lượng dữ liệu chưa đảm bảo, chưa chuẩn hóa đầy đủ theo danh mục dùng chung, nhiều cơ sở KCB đề nghị xóa, sửa dữ liệu, gửi lại nhiều lần. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ liên thông dữ liệu trong ngày chỉ đạt 43,7%, tại 47 tỉnh vẫn có nhiều cơ sở KCB chưa liên thông đầy đủ dữ liệu trong 06 tháng đầu năm 2017, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình, Bắc Giang, Kiên Giang.


Các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc liên thông dữ liệu ngay khi người bệnh ra việc, gửi dữ liệu không đầy đủ, không chuẩn xác là chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiếu minh bạch trong KCB và thanh toán BHYT, thông tin sai lệch ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý KCB và điều hành sử dụng quỹ BHYT.


BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các phòng có liên quan thực hiện ngay chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Công căn 2155/BHXH-GĐB; theo dõi, đối chiếu việc liên thông dữ liệu hàng ngày với số lượt KCB BHYT phát sinh thực tế, chủ động phối hợp với Sở Y tế kiểm tra các cơ sở KCB không nghiêm túc thực hiện việc liên thông dữ liệu KCB BHYT và báo cáo BHXH Việt Nam.


nguồn:https://baohiemxahoi.gov.vn