Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022
402 lượt

Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022

 


Ngày 01/8/2017,  Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Trần Quốc Vương – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Khoan - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng gần 80 đoàn viên Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn


Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2020

 

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ BHXH tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Chính quyền và các tổ chức đoàn thể; sự đoàn kết, phấn đấu của các đoàn viên trong thi đua, thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình: quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động thông qua việc thăm hỏi, động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thăm quan, học hỏi kinh nghiệm cho đoàn viên công đoàn, phát động đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do Ngành và địa phương phát động; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn giúp mỗi đoàn viên nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thái độ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị của ngành...Với những nỗ lực trong hoạt động công đoàn, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn qua các năm đều đạt công đoàn cơ sở vững mạnh và Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, bình quân trong nhiệm kỳ có 65% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”. Nhiều đoàn viên có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tăng giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Công đoàn không ngừng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 14 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp và có 12 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những thành tích Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017; chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới Công đoàn BHXH tỉnh cần xác định rõ hoạt động công đoàn cần gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bản tỉnh. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên đổi mới về phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh với các vấn đề tiêu cực; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt./.


Phạm Hoa       Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022


Đồng chí Đỗ Văn Khoan – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Đại hội


Ban chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội


Đồng chí Nông Thị Phương Thảo – PGĐ BHXH tỉnh,đại diện cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 tặng hoa các đồng chí trong BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 thôi không tái cử nhiệm kỳ mới