Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh làm việc tại BHXH tỉnh Lạng Sơn
384 lượt

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh làm việc tại BHXH tỉnh Lạng Sơn


Vừa qua, Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội – Trưởng Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với BHXH tỉnh Lạng Sơn


Tại buổi làm việc, BHXH tỉnh đã báo cáo Đoàn khảo sát về việc phân bổ quỹ khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, tình hình sử dụng quỹ BHYT 6 tháng đầu năm 2017và đưa ra một số giải pháp trong công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT trong những tháng cuối năm 2017, đồng thời, làm rõ những nội dung trao đổi của Đoàn về việc cấp thẻ BHYT, phân bổ thẻ BHYT và kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế, đặc biệt là 03 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Phòng khám Đa khoa trung tâm Lạng Sơn; phòng khám Đa khoa Quốc tế Phú Lộc và Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng).


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới BHXH tỉnh cần tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác quản lý quỹ BHYT nhưng phải đảm bảo quyền lợi và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


Phạm Hoa