Lạng Sơn: Tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
441 lượt

Lạng Sơn:

Tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017


Ngày 12/8/2017 Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế, bảo hiểm y tế trường học năm học 2016-2017.


Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GD & ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và BHXH Việt Nam cùng sự phối hợp tích cực của các ngành, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2016 – 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết 30/6/2017 trên địa bàn tỉnh có hơn 128.000 học sinh, sinh viên được cấp thẻ BHYT (bao gồm HSSV tham gia BHYT tại trường học và tham gia theo các nhóm đối tượng khác), đạt 96,24% so với tổng số HSSV và tăng 5% so với năm học 2015-2016. Trong đó, số HSSV tham gia BHYT tại trường học gần 42.500 em, đạt 89,46% so với tổng số HSSV phải tham gia BHYT, một số đơn vị có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT theo nhà trường cao là Tràng Định (đạt 100%), Thành phố (đạt 99%), Bình Gia (đạt 99%).Hội nghị tổng kết công tác y tế, BHYT trường học năm học 2016-2017


Năm 2016 công tác khám chữa bệnh BHYT cho HSSV tiếp tục được quan tâm với việc trích lại hơn 4.3 tỷ đồng lại cho các trường học để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV và mua sắm, bổ sung trang thiết bị y tế trường học. Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất để HSSV tham gia BHYT được khám, chữa bệnh kịp thời. Trong năm, đã có hơn 27.900 lượt HSSV khám và điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện từ tuyến cơ sở đến tuyến trung ương với tổng chi phí được quỹ BHYT thanh toán gần 7 tỷ đồng, nhiều HSSV khám chữa bệnh BHYT được hưởng BHYT với mức chi phí cao (11 trường hợp khám chữa bệnh trong tỉnh được cơ quan BHXH thanh toán trên 9 triệu đồng; 07 trường hợp khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyên trung ương được thanh toán với mức trên 30 triệu đồng, trong đó cao nhất có 01 trường hợp được thanh toán trên 200 triệu đồng).


Để thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV trong năm học mới, Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ chủ yếu như: phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT; 100% trường học đủ điều kiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của HSSV; cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HSSV tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.Đồng chí Nguyễn Hồng Thịnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành có thành tích trong công tác BHYT HSSV năm học 2016-1017

 


Nhằm khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV trong năm học mới, BHXH tỉnh đã trao Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 22 tập thể và 22 cá nhân ngoài Ngành do có thành tích trong công tác BHYT HSSV năm học 2016 – 2017./.


Phạm Hoa