BHXH tỉnh Lạng Sơn: Giao ban công tác tháng 8/2017
452 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Giao ban công tác tháng 8/2017


Tính đến hết tháng 7/2017 số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hơn 759.600 người, đạt 106,3% kế hoạch; số thu gần 707 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.


Vừa qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2017, Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh.


Tính đến hết tháng 7/2017 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh hơn 759.600 người, đạt 106,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó, số người tham gia BHYT hơn 757.600 người (đạt 106,5% kế hoạch); số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc gần 51.000 người (đạt 95,9% kế hoạch); số người tham gia BHTN hơn 38.600 người (đạt 93,6% kế hoạch); số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 2000 người (đạt 73,4% kế hoạch). Theo đó, tổng số thu đạt 56,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (gần 707 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, thu BHXH bắt buộc đạt 59,2%, thu BHTN đạt 58,2%, thu BHYT đạt 49%, thu BHXH tự nguyện đạt 39,1% kế hoạch. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo thuận lợi cho người hưởng, không xảy ra mất mát hoặc xâm tiêu tiền chi trả với tổng chi hơn 1000 tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2016). Giải quyết chế độ đúng, đủ, kịp thời cho hơn 3.300 lượt người hưởng chế độ BHXH, hơn 4.500 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp và thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho khoảng 536.000 lượt khám chữa bệnh BHYT…


Đặc biệt, để hạn chế tình trạng trục lợi, đảm bảo sử dụng an toàn, có hiệu quả quỹ BHYT, trong tháng 7,  BHXH tỉnh đã tổ chức giám định đợt 1 đối với 06 đơn vị khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Qua thẩm định đã từ chối chi phí hơn 5 tỷ đồng với các nội dung: chứng từ khám chữa bệnh cùng một người nhưng chữ ký không khớp, chỉ định dịch vụ kỹ thuật không phù hợp với chuẩn đoán, chỉ định thuốc không phù hợp; từ chối chi phí dịch vụ kỹ thuật chưa được phê duyệt... Theo kế hoạch, trong tháng 8 BHXH tỉnh sẽ tiếp tục giám định đối với các cơ sở y tế còn lại.


Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: số nợ toàn tỉnh vẫn ở mức cao do Ngân sách Nhà nước thiếu kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhiều đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng còn chậm dẫn đến việc in và cấp thẻ chưa kịp thời; danh mục và dữ liệu khám chữa bệnh hằng ngày chuyển lên Hệ thống Giám định BHYT còn lỗi nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra…


Đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp giao ban tháng 8/2017

 

Kết luận Hội nghị giao ban, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 8 như: tiếp tục triển khai tập huấn quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, phần mềm bộ công cụ giao dịch điện tử; phân loại và đôn đốc thu nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất; tăng cường hoạt động đại lý thu để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt chú trọng khai thác những đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục thực hiện rà soát, nhập liệu để bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng tiến độ đề ra; thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bám sát và phân tích dữ liệu chi phí khám chữa bệnh thường xuyên để đề ra biện pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường kiểm tra công tác thanh toán và chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu chính sách BHXH,BHYT năm 2017 và sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”./.


Phạm Hoa