BHXH tỉnh Lạng Sơn: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT
1888 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn:

Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT

Chiều ngày 12/12/2017,Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về những điểm mới trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ ngày 01/01/2018.


Sinh hoạt chuyên đề tại BHXH tỉnh Lạng Sơn


Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe phổ biến những thay đổi về chính sách BHXH từ ngày 01/01/2018 và việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ (về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam); những thay đổi trong phát hành và sử dụng thẻ BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, gần 80cán bộ viên chức, lao động hợp đồng BHXH tỉnh đã cùng trao đổi thảo luận về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT.


Thông qua buổi sinh hoạt, cán bộ viên chức BHXH tỉnh đã nắm vững hơn những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT từ ngày 01/01/2018, đồng thời đã được giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


                                                                                                                Phạm Hoa