BHXH tỉnh Lạng Sơn: đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT
1272 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT


 

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện in, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT do BHXH tỉnh Lạng Sơn phát hành, đồng thời, bàn giao cho Bưu điện để chuyển cho người tham gia BHYT. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan mà có thể người tham gia BHYT chưa nhận được thẻ mới nên từ nay (ngày 09/01/2018) đến ngày 30/6/2018 người tham gia BHYT vẫn được dùng thẻ BHYT cũ còn hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã gửi công văn đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khi tiếp nhận người có thẻ BHYT do BHXH tỉnh Lạng Sơn phát hành đến khám chữa bệnh BHYT có xuất trình đầy đủ thủ tục theo đúng quy định thì cơ sở khám chữa bệnh sẽ có trách nhiệm tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng thông tin giám định BHYT để xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT, trường hợp Cổng thông tin thông báo thẻ hợp lệ và có thể hiện thông tin về mã thẻ BHYT mới đã cấp và còn hạn sử dụng thì cơ sở khám chữa bệnh chấp nhận mã thẻ BHYT mới để thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ BHYT cho người bệnh. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh cần hướng dẫn người có thẻ BHYT cũ liên hệ với cơ quan quản lý đối tượng để nhận thẻ BHYT mới để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh lần sau./.

Phạm Hoa