Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
607 lượt

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

           Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

 Ngày 12/01/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Nguyễn Thị Minh dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có sự tham dự của Ban Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH 11 huyện, thành phố.

Trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tính đến hết tháng 12/2017 BHXH Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao (Cụ thể: số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đạt 100,8%,  số người tham gia BHYT đạt 102,1%, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành đạt 101,6% kế hoạch…); thực hiện tốt việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi người tham gia; tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT…

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Toàn ngành tiếp tục thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, kịp thời kiểm soát chi phí bất hợp lý; đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, quan tâm đến từng nhóm đối tượng cụ thể; tiếp tục hoàn thiện, cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và đổi mới phương thức phục vụ nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân./.

Phạm Hoa