BHXH huyện Lộc Bình: Tích cực đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
321 lượt

BHXH huyện Lộc Bình: Tích cực đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

           

Để tăng cường công tác thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Lộc Bình, ngay từ đầu năm 2018, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH huyện đã thành lập Tổ đôn đốc thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến trực tiếp các đơn vị đôn đốc nợ, hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Thường xuyên phối hợp với các đại lý thu và các điểm thu tại các xã, thị trấn thực hiện hướng dẫn kê khai lập hồ sơ, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ tuyên tuyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bưu điện huyện, Trung tâm Văn hóa – thể thao và truyền thông huyện thực hiện tuyên truyền đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của huyện; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên các tuyến đường chính, các khu vực đông dân cư góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh, xã hội, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.


Đặc biệt, để động viên, khích lệ cán bộ viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan tích cực, chủ động trong khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, trong tháng 6/2018, Giám đốc BHXH huyện đã phát động thi đua “Quyết tâm giảm tối đa tỷ lệ nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ-BNN” tới toàn thể cán bộ trong cơ quan. Chỉ sau 1 tháng phát động, cán bộ BHXH huyện đã khai thác được 22 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với tổng số tiền là 24 triệu đồng, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.


Tính đến hết ngày 30/06/2018, trên địa bàn huyện Lộc Bình có tổng số 75.864 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 95% chỉ tiêu giao; bằng 103% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, riêng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 161 người, tham gia BHYT hộ gia đình là 3.302 người. Chỉ riêng tháng 06/2018 BHXH huyện Lộc Bình khai thác phát triển được 03 doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc với tổng số 03 lao động.


Số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 6 tháng đầu năm 2018 là 58.010 triệu đồng, đạt 47 % chỉ tiêu giao, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 2.856 triệu đồng, giảm 5.663 triệu đồng (66,5%) so với cùng kỳ năm 2017.


Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, BHXH huyện Lộc Bình phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao,góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


    Hỉnh ảnh: Tuyên truyền, phát triển đối tượng tại nhà dân tại thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái

Hình ảnh: Tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại xã Đồng Bục

 

                                                                                      Lý Thị Liên, BHXH huyện Lộc Bình