Toàn ngành BHXH hướng tới sự an tâm, tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN
231 lượt

Toàn ngành BHXH hướng tới sự an tâm, tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN


Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự an tâm, tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thực hiện chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,

Ảnh minh họa

cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam ban hành Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2019 gửi đến các đơn vị trong toàn ngành. Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn Ngành nghiêm túc thực hiện các nội dung:

 

1. Toàn ngành BHXH thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt.

2. Đối với Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Tiếp tục rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị nhằm tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức của Ngành và có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến từng công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc trước pháp luật về những vi phạm của công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

3. Đối với công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH: Nghiên cứu kỹ các quy trình, quy định, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao hơn nữa thái độ tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của nhân dân; nêu cao lòng tự trọng người cán bộ BHXH để xây dựng hình ảnh của Ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần hợp tác trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, công bằng, liêm chính, đặc biệt trong quan hệ với nhân dân, với đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mưu lợi cá nhân; nắm rõ và thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị này. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức độ nghiêm khắc.

4. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ và BHXH các cấp: Tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về những việc công chức, viên chức không được làm; quy định về nội quy, quy chế cơ quan, thời gian làm việc; quy định về cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam./.

Phạm Hoa