Huyện Lộc Bình: Tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2017-2018
195 lượt

Huyện Lộc Bình: Tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2017-2018


          Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lộc Bình, phòng Giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế, bảo hiểm y tế (BHYT) trường học năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tham dự có trên 100 đại biểu là Hiệu trưởng, kế toán và cán bộ phụ trách công tác y tế trường học của 97 trường học trên địa bàn huyện Lộc Bình.


 

 

 Trong năm học 2017-2018, việc triển khai BHYT học sinh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và BHXH tỉnh Lạng Sơn; sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự phối hợp của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện và các trường học trong công tác tuyên truyền đến học sinh và cha mẹ học sinh. Nhờ đó, trong năm học 2017 -2018 trên địa bàn huyện đã có 2.618 học sinh tham gia BHYT trên tổng số 3.115 học sinh thuộc diện tham gia, đạt 84,04% kế hoạch.


Để đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của học sinh ngay tại nhà trường, BHXH huyện đã trích lại 712 triệu đồng cho 72 trường đủ điều kiện nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số đơn vị trường học chưa có cán bộ y tế chuyên trách để chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho học sinh; nhiều trường học còn thiếu phòng y tế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan BHXH cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.


Tại Hội nghị lãnh đạo 3 ngành BHXH huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện cũng đã giải đáp những vướng mắc của các đơn vị. Đồng thời,  đề ra các biện pháp thực hiện cho năm học mới để công tác BHYT học sinh thực sự phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh./.

 

                                                             Lý Thị Liên - BHXH huyện Lộc Bình