Tràng Định (Lạng Sơn): Hiệu quả từ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm
1040 lượt

Tràng Định (Lạng Sơn): Hiệu quả từ đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm


Tràng Định là huyện vùng cao của tỉnh Lạng Sơn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, địa phương tập trung chủ yếu là đồng bào DTTS sinh sống. Do đó, người dân ít quan tâm tới các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Để phát triển mạnh đối tượng tham gia các chính sách bảo hiểm, ngành BHXH huyện Tràng Định xác định, cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích khi tham gia các loại hình bảo hiểm.Cán bộ BHXH huyện Tràng Định tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện đến người dân.


Ngay từ đầu năm 2018, cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm, BHXH huyện Tràng Định đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể liên quan, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và thu BHXH, BHYT; tập trung mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm, trong đó chú trọng mở rộng tới các đơn vị, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BH tự nguyện.

Ông Trịnh Xuân Đông, Giám đốc BHXH huyện Tràng Định cho biết: BHXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền và đối thoại về chính sách BHXH, BHYT; Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đến từng hộ đồng bào DTTS trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền có nhiều thay đổi cả về nội dung và hình thức, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng giải thích, làm rõ những điểm mới của các Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân; chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Tràng Định đã hoàn thành cấp mới và bàn giao sổ BHXH đạt 100%. Việc in và gia hạn thẻ BHYT trên địa bàn được thực hiện đúng thời gian. Giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, không để hồ sơ tồn đọng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Theo đó, ngành BHXH đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT 5.378 lượt, lũy kế 43.730 lượt người.

Theo thống kê của BHXH huyện Tràng Định, trong 9 tháng năm 2018, đối tượng tham gia BHYT, BHXH trên địa bàn huyện gia tăng. Cụ thể số người tham gia BHXH, BHYT là 61.268 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 81 người. Trong đó, số người tham gia BHXH là 2.937 người, đạt 93,12% kế hoạch giao. Số người tham gia BH thất nghiệp là 1.921 người, đạt 90% kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 121 người, nâng tỷ lệ người tham gia đạt 85,2% kế hoạch được giao. Số người tham gia BHYT là 58.372 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 97% dân số trên toàn huyện.

Để công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đạt tỷ lệ cao hơn nữa, theo ông Trịnh Xuân Đông, Giám đốc BHXH huyện Tràng Định, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền về Nghị quyết 28; tiếp tục phối hợp với các UBND xã, các chi hội phụ nữ tuyên truyền tới các thôn bản, hộ gia đình, qua đó, thu hút người dân tự nguyện tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.