BHXH huyện Bắc Sơn: Tiếp tục tuyên truyền BHXH tự nguyện
261 lượt

Trong 2 ngày  27-  29 tháng 11 năm 2018 BHXH huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Sơn phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại và vận động Hội viên hội Phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện tại 2 xã Hữu Vĩnh và xã Hưng Vũ huyện Bắc Sơn.
Ảnh: Lãnh đạo BHXH huyện trực tiếp tuyên truyền tại hội nghị.


Đến dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo UBND xã, Lãnh đạo Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội LHPN xã và có trên 70 hội viên Hội viên hội phụ nữ tham dự. Sau khi được nghe tuyên truyền và giải đáp thắc mắc BHXH huyện đã vận động được 09 người ở xã Hữu Vĩnh và 18 người ở xã Hưng Vũ tham gia BHXH Tự nguyện.


Tính đến ngày 29/11/2018 BHXH huyện Bắc Sơn đã phát triển được 155 người tham gia BHXH tự nguyện, riêng trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018 BHXH huyện đã tuyên truyền và vận động được 84 người tham gia, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện lên 330 người, đạt 101% kế hoạch giao.


Trong thời gian tới BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại và vận động người tham gia BHXH tự nguyện./.

 

                                                                                                Đặng Văn Sơn