BHXH Thành Phố Lạng Sơn: Triển khai thực hiện rà soát, cấp đổi thẻ BHYT theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
258 lượt

Thực hiện nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàng một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Hướng dẫn của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, cấp đổi thẻ BHYT, BHXH Thành Phố Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Lao động, thương binh và xã hội Thành phố, UBND 08 phường thực hiện rà soát mã đối tượng, quyền lợi hưởng của các nhóm đối tượng.


Các nhóm đối tượng được thực hiện rà soát mã đối tượng, quyền lợi hưởng gồm có: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% trở lên chuyển từ mã CK2 sang mã CC1; Đối tượng tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc nhưng không phải là đối tượng Cựu chiến binh đổi quyền lợi hưởng từ mã 2 sang mã 4, Đối tượng người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đổi mức quyền lợi hưởng từ CT4 sang CT2.
Tính đến 24/12/2018, BHXH thành Phố Lạng Sơn đã hoàn thiện việc rà soát và cấp đổi thẻ BHYT theo mức quyền lợi mới cho đối tượng người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, đối tượng tham gia kháng chiến nhưng không phải là Cựu chiến binh (theo quyết định 53,49, 62, thanh niên xung phong) đã in thẻ để bàn giao cho bưu điện, phường, xã trả thẻ BHYT đến tận tay đối tượng.


Thời gian tới BHXH Thành Phố Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố, UBND 08 xã, phường rà soát, đảm bảo cấp thẻ BHYT, kịp thời, đúng đối tượng theo kết quả rà soát và giải quyết những vướng mắc phát sinh đảm bảo quyền lợi BHYT của người có thẻ./.


                                                Nguyễn Ngân - BHXH thành phố Lạng Sơn