Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 12 năm 2018 của BHXH Thành Phố Lạng Sơn (Mẫu C12-TS)
1064 lượt
- Đơn vị lập chứng từ nộp tiền, ghi cả mã đơn vị, theo mã ghi trên mẫu C12-TS.
- Nợ tiền đóng BHYT quá 30 ngày sẽ bị khóa quyền sử dụng thẻ BHYT khi đi KCB .
- Đơn vị và người lao động tự chịu chi phí KCB, trong thời gian thẻ BHYT, bị khóa).

2. Chuyên Quản Hoàng Duy Long

3. Chuyên Quản Hoàng Thị Diệp

4. Vi Thị Hồng Hạnh

5. Nông Việt Đức

6. Nguyễn Ngọc Hằng