BHXH tỉnh Lạng Sơn: Đánh giá tình hình hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT năm 2018
177 lượt

Để đánh giá tình hình hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT năm 2018 trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2019, vừa qua, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo các đơn vị ký hợp đồng đại lý với cơ quan BHXH cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

Đ/c Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.


Thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH về Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã ký Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, đồng thời phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố ký Hợp đồng đại lý thu với UBND các xã, phường, thị trấn, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 72 đại lý thu gồm 504 điểm thu và 673 nhân viên đại lý thu, trong đó:  54 điểm thu UBND xã, phường, thị trấn (chiếm 10,7%); 53 điểm thu qua Hội Nông dân (chiếm 10,5%) và 185 điểm thu qua Hội Liên Hiệp Phụ nữ (36,7%); 212 điểm thu Bưu điện (chiếm 45,4%).


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT trong việc tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những năm qua BHXH tỉnh đã quan tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, quy trình nghiệp vụ thu BHXH, BHYT cho các nhân viên đại lý thu trong toàn hệ thống. Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 322 nhân viên đại lý thu. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện đặc thù của từng địa phương, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng đại lý thu; phân công cán bộ chuyên quản thu, bám sát tình hình hoạt động của từng đại lý để đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc; rà soát, chấm dứt hợp đồng đối với đại lý hoạt động không hiệu quả, vi phạm hợp đồng. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đại lý thu kịp thời chỉ ra những sai phạm, tồn tại của các Đại lý để khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương những đại lý thu có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.


Việc tổ chức tốt hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ  gia đình, góp phần quan trọng vào phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tính đến 31/12/2018, hệ thống đại lý thu toàn tỉnh khai thác được 2.557 người tham gia BHXH tự nguyện, 57.016 người tham gia BHYT hộ gia đình, trong đó: Đại lý thu các xã, phường, thị trấn  khai thác được 714 người tham gia BHXH tự nguyện, 18.716 người tham gia BHYT hộ gia đình; Đại lý thu Hội Nông dân các huyện, thành phố thu được 63 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.543 người tham gia BHYT hộ gia đình; Đại lý thu Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố thu được 248 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.174 người BHYT hộ gia đình; Đại lý thu Bưu điện phát triển được 1.532 người tham gia BHXH tự nguyện; 35.583 người tham gia BHYT hộ gia đình. Nhờ đó nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh lên 3.536 người, đạt 118,63 % kế hoạch, tăng 1.459 người (68,6%) so với năm 2017; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 57.191 người, tăng 5.316 người (110,2%) so với năm 2017.


Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế của các đại lý thu, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2019.
Đ/c Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho các Đại lý thu.
Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho các nhân viên Đại lý thu.


Nhân dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng giấy khen cho 24 tập thể, 35 cá nhân Đại lý thu có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2018./.

Hoàng Chuyên