Thực hiện Công văn số 669/TT-TTTT ngày 28/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự tuyên truyền, BHX...
108 lượt

THÔNG BÁO

 

Thực hiện Công văn số 669/TT-TTTT ngày 28/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự tuyên truyền, BHXH tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Thư ký biên tập - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự về “Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Lạng Sơn”. Phóng sự sẽ được phát sóng vào lúc 12h40 phút ngày 29/01/2019 (thứ 3) trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.


Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo đến lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố và cán bộ, viên chức toàn Ngành quan tâm, theo dõi./.


                                                          Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn