Từ 01/3, bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử
44 lượt

Từ ngày 01/3/2019, các cơ sở y tế sẽ bắt đầu áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử theo Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Đây là quy định được kỳ vọng khi triển khai sẽ nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao khả năng tương tác, trao đổi thông tin, kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện.


Bệnh án điện tử sẽ thay thế "sổ khám bệnh" tại nhiều cơ sở y tế từ ngày 01/3/2019


Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.


Nguyên tắc thực hiện là mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như: Ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử.


Hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật An toàn thông tin mạng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các quy định tại Thông tư này.


Theo lộ trình thực hiện, giai đoạn từ 2019 - 2023 các cơ sở y tế hạng 1 sẽ nâng cấp hệ thống CNTT để áp dụng quy định về bệnh án điện tử. Các cơ sở y tế khác tùy thuộc điều kiện, năng lực thực tế để chuẩn bị các điều kiện triển khai các quy định về bệnh án điện tử.


Giai đoạn 2 từ 2024 - 2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc bắt buộc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử./.


Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn.