Nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH
32 lượt

Ngày 14/3/2019 tới đây, BHXH Việt Nam tổ chức Tọa đàm cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại cho hơn 150 công chức viên chức cho cán bộ làm công tác đầu mối thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam và BHXH Hà Nội tại trụ sở chính (Tràng Thi, Hà Nội).BHXH Việt Nam ngày càng chú trọng nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ làm đầu mối thông tin đối ngoại (Trong ảnh: Một hoạt động dã ngoại trong chương trình tập huấn thông tin đối ngoại năm 2018 do BHXH Việt Nam tổ chức).


Tọa đàm hướng đến mục đích cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, tình hình thế giới, khu vực và công tác thông tin đối ngoại cho CCVC và cán bộ đầu mối làm công tác thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam. Đồng thời, định hướng quan điểm, tư duy vận dụng trong công việc một cách hiệu quả, tạo cơ sở để tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng ngày càng có hiệu quả yêu cầu công tác đối ngoại của BHXH Việt Nam; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của BHXH Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an sinh xã hội và phát triển sự nghiệp an sinh xã hội Việt Nam bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.


Nội dung Tọa đàm sẽ tập trung vào các chuyên đề thời sự quốc tế nổi bật hiện nay như: Tổng quan công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Quan điểm, định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam và thông tin về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam; tình hình quan hệ thương mại Mỹ - Trung và tác động đến Việt Nam. Đặc biệt, các chuyên đề này sẽ do các diễn giả có uy tín trong lĩnh vực công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trình bày./.


Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn.