Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 5 năm 2019 của BHXH Thành Phố Lạng Sơn (Mẫu C12-TS)
722 lượt
- Đơn vị lập chứng từ nộp tiền, ghi cả mã đơn vị, theo mã ghi trên mẫu C12-TS.

- Nợ tiền đóng BHYT quá 30 ngày sẽ bị khóa quyền sử dụng thẻ BHYT khi đi KCB .

- Đơn vị và người lao động tự chịu chi phí KCB, trong thời gian thẻ BHYT, bị khóa).

2. Chuyên Quản Hoàng Duy Long


3. Chuyên Quản Hoàng Thị Diệp


4. Vi Thị Hồng Hạnh


5. Chuyên quản Vy Thị Thu Hà


6. Chuyên quản Nguyễn Ngọc Hằng


7. Chuyên quản Đỗ Phương Uyên