BHXH tỉnh Lạng Sơn tăng cường thanh tra đột xuất
44 lượt
Trong tháng 5/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đột xuất tại 04 đơn vị sử dụng lao động nợ kéo dài và có số nợ lớn là Công ty TNHH MTV Hòa Vân; Công ty TNHH Tân Thành Lạng Sơn; Chi nhánh Công ty Cổ phần Kết nối Y tế tại Lạng Sơn; Hợp tác xã Đồng Tâm.

Trong quá trình thanh tra, BHXH tỉnh đã thu hồi trên 200 triệu đồng (trong đó có 01 đơn vị là Công ty TNHH MTV Hòa Vân đã nộp đầy đủ số tiền nợ BHXH) và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính sau thanh tra đối với 03 đơn vị còn lại.

Công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, BHYT, BHTN là công cụ tích cực đã đem lại những tín hiệu đáng mừng giúp cho việc đôn đốc thu, giảm nợ đạt hiệu quả cao. Từ đó, giúp BHXH  tỉnh hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ đóng BHXH, BHYT xuống mức tối thiểu./.

Hoàng Thị Bích Ngọc