Đảng bộ BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
34 lượt

Ngày 23/7/2019 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của hơn 40 đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy BHXH tỉnh đã triển khai đầy đủ các văn bản của BHXH Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức tới 100% đảng viên quần chúng. Định kỳ, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện nghiêm túc và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, rà soát, lựa chọn các nhân tố tích cực có thành tích, gương mẫu trong phong trào thi đua để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.Đ/c Đỗ Văn Khoan – Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn báo cáo vắn tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của BHXH tỉnh.


Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy BHXH tỉnh luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt được một số kết quả khả quan: số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 745.200 người, đạt 98,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,34% dân số của tỉnh; tổng thu hơn 735,1 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch; giải quyết tốt chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia với tổng chi 1.065 tỷ đồng; thực hiện thanh tra kiểm tra tại 37 đơn vị và thu về số tiền truy đóng 837,6 tỷ đồng; thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch với cơ quan BHXH…


Tại Hội nghị, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, Đảng ủy BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây đựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể như: tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên, đoàn viên; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên năm 2019; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến các chi bộ trực thuộc… ./.

Phạm Hoa