Lạng Sơn: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
18 lượt

Lạng Sơn: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Tính đến hết tháng 7 năm 2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 6.820 người, vượt 12,8% so với  kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Để đạt được thành tích trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ ngành BHXH, sự phối hợp của các đơn vị trên địa bàn, các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đặc biệt là đại lý thu Bưu điện tỉnh. Để kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019.
Đ/c Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Bưu điện tỉnh.


Tại buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn ngày 05/8/2019, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Quyết định khen thưởng cho 07 tập thể và 22 cá nhân của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019. Cũng tại buổi làm việc, thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí  Phạm Thị Thanh Xuân đã trao Quyết định khen thưởng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho BHXH tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích phối hợp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019./.
Đ/c Đỗ Văn Khoan trao Quyết định khen thưởng cho Bưu điện tỉnhĐ/c Phạm Thị Thanh Xuân trao Quyết định khen thưởng cho BHXH tỉnh Lạng Sơn


Phạm Hoa.