Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT
26 lượt

Sáng ngày 8/8/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 8 năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung ương. Tại điểm cầu Lạng Sơn có sự tham dự của lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo Bưu điện tỉnh; lãnh đạo, cán bộ một số phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và BHXH 11 huyện, thành phố.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn.


Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2019 tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,551 triệu người, đạt 95,1% kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện là 424.209 người, đạt 86,4%, số người tham gia BHYT là 84,867 triệu người, đạt 99,7% kế hoạch. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 200.292 tỷ đồng, đạt 55,7% kế hoạch giao, tổng số nợ chiếm 4,69% số phải thu.


Riêng tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 7 có 742.233 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đạt 98,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 94,1% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 92,7% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 112,8% kế hoạch, tăng 333,3% so với cùng kỳ năm 2018, đứng thứ 8 trong cả nước về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; số người tham gia BHYT hơn 735.400 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,1% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hơn 823,7 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số nợ toàn tỉnh bằng 5,6% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, trong đó, nợ của các đơn vị sử dụng lao động bằng 1,9% kế hoạch thu.Đ/c Nông Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.


Sau khi nghe Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thu, phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: Tiếp tục sử dụng dữ liệu của cơ quan Thuế để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là một số huyện chưa đạt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên đầu năm học mới; tiếp tục khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, tập trung ở các xã vừa thoát khỏi vùng khó khăn không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT… phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Việt Nam giao cho tỉnh Lạng Sơn./.

Phạm Hoa