Công đoàn BHXH tỉnh Lạng Sơn: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu Luật BHXH số 58/2014/QH13
2789 lượt
Công đoàn BHXH tỉnh Lạng Sơn: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu Luật BHXH số 58/2014/QH13

 Thực hiện chương trình công tác năm 2015, vừa qua Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Tham dự buổi sinh hoạt có hơn 80 đoàn viên công đoàn thuộc văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện các tổ công đoàn lên bốc thăm và trả lời các câu hỏi liên quan đến các chế độ bảo hiểm xã hội quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Sau phần trả lời của mỗi tổ công đoàn là phần thảo luận, trao đổi của các đoàn viên và tổ tư vấn. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo điều kiện để các đoàn viên công đoàn giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao nhận thức về Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

                      Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề


Đồng chí Đặng Minh Dũng – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề              Các đoàn viên công đoàn bốc thăm và trả lời câu hỏi