Ngày: 5/20/2019 11:23:11 PM
Bắt đầu từ ngày 01/05/2019, quy trình chi trả BHTN sẽ được áp dụng theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của BHXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
Ngày: 5/20/2019 11:19:38 PM
Ngày 17/05/2019, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả đầu tư Quỹ BHXH”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện một số bộ, ban ngành, các chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học trong nước, các tổ chức quốc tế, đại biểu từ một số tổ chức thành viên của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN.
Ngày: 5/20/2019 11:15:04 PM
Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, bất cứ ai tham gia BHXH bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Tuy nhiên, lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh mới được nhận khoản tiền này. Bắt đầu từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng thay vì 1,39 triệu đồng; do đó, trợ cấp thai sản tăng theo.
Ngày: 5/20/2019 11:12:48 PM
Đây là nhận định của các đại biểu, chuyên gia tại Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH được BHXH Việt Nam tổ chức ngày 17/5, tại Hà Nội.
Ngày: 5/15/2019 2:48:55 PM
Ngày 14/05/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT quý I/2019. Tại buổi họp, hai bên cùng thảo luận về những kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT năm 2018 và quý I/2019, bàn giải pháp giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách BHYT thời gian tới.
Ngày: 5/15/2019 2:19:00 PM
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1257/BHXH-PC nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.
Ngày: 5/15/2019 11:29:36 AM
Đây là thông tin được BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị giao ban Quý I/2019 giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam vừa diễn ra.
Ngày: 5/15/2019 11:26:28 AM
Ở Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn cải cách chính sách BHXH, nhất là từ sau khi khi Bộ luật Lao động, Luật BHXH có hiệu lực, việc thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục được cải cách trong thời gian tới.
« Back · Next »