THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH HÀNG NĂM (MẪU C13-TS)
Số lượt tra cứu 5555
(*) Số sổ BHXH:  
Số CMTND:
(*) Năm sinh:  
(*) Năm thông báo:
(*) Mã xác nhận:  
Đổi mã